PhDr. Lenka Demková

PSYCHOLÓG

Vychádzam z názoru, že všetko, čo sa v živote udeje má svoju príčinu. Ku každému klientovi pristupujem individuálne. Držím sa princípu, že psychológ by mal klienta vnímať a počúvať so záujmom. V mojej práci sa o to snažím naplno.

  • 0911 265 152
  • demkova.psycholog@gmail.com
  • Jantárová 30, 040 01 Košice, 8. poschodie, č.d 815
  • www.psycholog-kosice.eu

Ing. Ján Vavra

SM SYSTÉM

V úctivej spomienke.