Covid-19

parallax background
 

AKTUALITY OHĽADOM


Covid 19

Chrípka vs. koronavírus. Ako ich rozlíšiť?


Aktuálny oznam:

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie ordinujeme len do 10.00.
Pred každou návštevou sa vopred ohláste telefonicky.
Uprednostňujte telefonický a mailový kontakt.
Zvážte, či musíte ísť k lekárovi! Zvážte, či chcete čakať!
Rešpektujte pokyny verejných autorít proti šíreniu COVID-19 !
Od 10.00 – 12,00 vybavujeme iba telefonáty.
Od 12,00 elektronické recepty.
Do ambulancie prichádzajte s ochrannými prostriedkami.
Ďakujeme za pochopenia a ochranu zdravia nás všetkých.
lekár: MUDr. Erna Vavrová
sestra: Melania Fabišíková., Bc.Anna Sontagová
055 6950093
chronické lieky: ambulanciagp@gmail.com
www.zvld.sk/pokyny-pacientom

Doležite linky a informácie:

www.korona.gov.sk
https://www.ruvzke.sk
https://www.socpoist.sk
Koronavírus - objednanie na vyšetrenie:
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
Novozriadené odberové COVID centrum na Ipeľskej ulici v Košiciach:
055 615 2572
055 615 2583