parallax background
 

AKTUALITY OHĽADOM


Covid 19

Chrípka vs. koronavírus. Ako ich rozlíšiť?


Aktuálny oznam:

Pred návštevou sa vopred ohláste telefonicky alebo mailom.
Uprednostňujte mailový kontakt.

Ak máte infekt dýchacích ciest, do ambulancie prichádzajte s ochrannými prostriedkami.
Ďakujeme za pochopenia a ochranu zdravia nás všetkých.
lekár: MUDr. Erna Vavrová

055 6950093
chronické lieky: ambulanciagp@gmail.com


Doležite linky a informácie:

www.korona.gov.sk
https://www.ruvzke.sk
https://www.socpoist.sk
Koronavírus - objednanie na vyšetrenie:
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
Novozriadené odberové COVID centrum na Ipeľskej ulici v Košiciach:
055 615 2572
055 615 2583