Ak máte záujem byť v zdravotnej starostlivosti všeobecného lekára MUDr. Erny Vavrovej, prosíme, vyplňte a podpíšte Tlačivo ku zmene všeobecného lekára a následne ho doručte na našu ambulanciu. (poštou alebo osobne). Ostatné vybavíme za Vás - komunikovanie zmeny lekára s Vašim pôvodným lekárom a prenos zdravotnej karty. Akonáhle budeme mať Vašu zdravotnú kartu k dispozícii, budeme Vás kontaktovať. Podpisom odstúpenia od dohody zaniká dohoda aktuálneho lekára a nasleduje podpísanie dohody s novým všeobecným lekárom.