Elektronické predpísanie liekov

UPOZORNENIE!!!
Vzhľadom na veľké množstvo žiadostí  a telefonátov a neustále výpadky liekov,  chronické lieky žiadajte v predstihu, na 3 mesačné obdobie  naraz, nie 1x týždenne 1 liek. Lieky viazane na odborníkov môžu byť predpísané iba odbornými lekármi. ( Od 1.1.2022 došlo k zmene zákona o predpise liekov -novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov , tzv. „zákon o lieku“ - lieky a pomôcky, viazané na kód špecialistu, Vám už bude musieť predpisovať daný špecialista, rovnakou formou e-receptu, prípadne formou opakovaného receptu max. na 1 rok. Kontaktujte prosím daných špecialistov.).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

captcha

AKTUÁLNY OZNAM

Od 2022 spolupracujem s Ing. S Hájnikom, ktorý sa ako terapeut pre zdravý pohybový aparát venuje
prioritne Chiropraxii a SM-Systému – viac v sekcii spolupracujem.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu nás vopred kontaktujte  prioritne mailom alebo telefonicky. S príznakmi
akútneho respiračného ochorenia, na ambulanciu neprichádzajte, ale kontaktujte nás vopred – nádcha, kašeľ

a pod.. Po predchádzajúcej konzultácii sa dohodneme na ďalšom postupe.

Vzhľadom na veľké množstvo žiadostí  a telefonátov a neustále výpadky liekov,  chronické lieky žiadajte
v predstihu, na 3 mesačné obdobie  naraz, nie 1x týždenne 1 liek. Lieky viazane na odborníkov môžu byť
predpísané iba odbornými lekármi. ( Od 1.1.2022 došlo k zmene zákona o predpise liekov -novela zákona č.

362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov , tzv. „zákon o lieku“ -
lieky a pomôcky, viazané na kód špecialistu, Vám už bude musieť
predpisovať daný špecialista, rovnakou formou e-receptu, prípadne formou
opakovaného receptu max. na 1 rok. Kontaktujte prosím daných špecialistov.)

Elektronický recept treba vybrať do 7 dní od predpisu, antibiotiká do 3 dní.

Vaše požiadavky budú spracované   do 2 pracovných dní. Osobné návštevy na ambulancii
redukujte na minimum - iba po predchádzajúcom dohovore.  Môžete vhodiť lístok s Vašimi údajmi
s požiadavkou do schránky. Ak máte odborné nálezy priložte ich k nim.  Ďakujeme za

pochopenie.