UPOZORNENIE!!!
Vzhľadom na veľké množstvo žiadostí  a telefonátov a neustále výpadky liekov,  chronické lieky žiadajte v predstihu, na 3 mesačné obdobie  naraz, nie 1x týždenne 1 liek. Lieky viazane na odborníkov môžu byť predpísané iba odbornými lekármi. ( Od 1.1.2022 došlo k zmene zákona o predpise liekov -novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov , tzv. „zákon o lieku“ - lieky a pomôcky, viazané na kód špecialistu, Vám už bude musieť predpisovať daný špecialista, rovnakou formou e-receptu, prípadne formou opakovaného receptu max. na 1 rok. Kontaktujte prosím daných špecialistov.).

    Súhlas so spracovaním osobných údajov

    captcha