SM systém

SM systém, čo to vlastne je?

Ide o unikátnu metódu cvičenia pomocou pružných lán, ktorá bola vyvinutá českým lekárom MUDr. Richardom Smíškom. Pomenovanie - SM systém znamená stabilizácia a mobilizácia pohybového aparátu. Ide o stabilizáciu a mobilizáciu nie len chrbtice, ale aj končatín. Cvičením sa posilňujú hlboké svalové skupiny, ktoré sa nedajú inak posilniť a zároveň sa zlepšuje rozsah pohybov chrbtice aj končatín. Aktiváciou špirálových svalových reťazcov dochádza k vyrovnávaniu tela smerom hore. Ide o jedinú metódu, ktorá vyťahuje chrbticu smerom hore. P MUDr. Richard Smíšek sa zaoberá pohybovým aparátom viac ako 40 rokov. Cvičenie s elastickým lanom bolo pôvodne súčasťou kondičného tréningu v atletickom desaťboji. Slúžilo k nie len k posilňovaniu a naťahovaniu svalov, ale aj k nácviku koordinácie pohybu. Podrobným štúdiom anatómie pochopil spoluprácu svalových skupín trupu a končatín. Ide o vzájomnú súvislosť aktivácie svalov ramenného pletenca a šikmých brušných svalov.


Čo SM systém lieči?

Cvičenia s elastickým lanom boli pôvodne využívané u pacientov s vertebrogénnymi ťažkosťami v bedrovej a krčnej oblasti. Cvičením sa dosiahla svalovej rovnováhy v ramennom, panvovom pletenci a v oblasti brucha. Cvičením je potrebné dosiahnuť dostatočnú aktivitu šikmých a priečnych brušných svalov a dosiahnuť správneho osového postavenia počas cvičenia, ale aj pri bežných činnostiach. Pri kompenzácii v oblasti krku sa dá dosiahnuť efekt aj pri liečbe bolestí hlavy, závratov vertebrogénneho pôvodu. Nie je zanedbateľý ani efekt na psychiku, zlepšenie koncentrácie a zlepšenie zraku.

Ako prebieha cvičenie SM systém?

Cvičenie prebieha s terapeutom individuálne alebo v malých skupinách / 2-3 / ľudí.

 

Kde sa SM systém cvičí?

Podnikateľské centrum
Pražská 4
040 01 Košice
3. poschodie
číslo dverí: 310

Objednávanie na SM systém

Zavolajte nám

0904 492 968