Niečo o mne

Všeobecný lekár pre dospelých s dlhoročnou praxou v oblasti anesteziológie, intenzívnej medicíny a urgentnej medicíny. Dosiahnuté vzdelanie v odboroch Všeobecné lekárstvo, Posudkové lekárstvo, Anesteziológia a intenzívna medicína. Preventívne prehliadky, diagnostika, predoperačné vyšetrenia, EKG, vyšetrenie ciev - ABPI - ANKLE/BRACHIAL INDEX (členkovo/ramenný index), predoperačné vyšetrenia. Terapia v oblasti naturálnej medicíny a homeopatie. SM - systém - cvičenie pohybového aparátu zameraného na stabilizáciu a mobilizáciu pohybového aparátu ( individuálne cvičenia: Podnikateľské centrum Pražskej 4/3p. č.d. 310, Košice )

Zahraničná stáž

Január 1995 : odborná stáž na Klinike anesteziológie, transfuziológie a intenzívnej medicíny, Tübingen, Nemecko

Dosiahnuté vzdelanie

1992 : Promócia, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava odbor : všeobecné lekárstvo

Iné schopnosti a znalosti

- Kurz detoxikačnej medicíny Dr.Joalis

- Certifikát francúzskej homeopatickej školy

- Certifikát SM systém - rehabilitácia a regenerácia chrbtice

30

Rokov skúseností

25

Pacientov denne

4986

Šťastných pacientov

98562

Predpísaných liekov


Atestácie ukončené diplomom:

1995 : Kvalifikačná atestácia I. st., anesteziológia a intenzívna medicína

1996 – 2000 : FEEA (FOUNDANTION FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY)

2001 : Kvalifikačná atestácia II. st. anesteziológia a intenzívna medicína

2008 : Kvalifikačná atestácia posudkové lekárstvo

2010 : Kvalifikačná atestácia všeobecné lekárstvo II. stupeň


Pracovný životopis

01.09.1992 – 31.12.1992: Odd. anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny NsP Poprad, lekár

01.01.1993 – 31.05.1996: Oddelenie anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice, lekár

01.06.1996 – 31.07.1998: Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, lekár

01.08.1998 – 30.06.2005: Odd. anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny ŽSR, ŽNsP, Masarykova 9, Košice, lekár

01.07.2005 – 30.06.2013: Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov, posudkový lekár

01.07.2013 – 30.04.2019: Zbor väzenskej a justičnej stráže, naposledy ÚVTOS, Budovateľská 1, Košice – Šaca, vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia, posudkový lekár