Niečo o mne

Všeobecný lekár pre dospelých s dlhoročnou praxou v oblasti anesteziológie, intenzívnej medicíny a urgentnej medicíny. Dosiahnuté vzdelanie v odboroch Všeobecné lekárstvo, Posudkové lekárstvo, Anesteziológia a intenzívna medicína. Preventívne prehliadky, diagnostika, predoperačné vyšetrenia, EKG, vyšetrenie ciev - ABPI - ANKLE/BRACHIAL INDEX (členkovo/ramenný index), predoperačné vyšetrenia. Terapia v oblasti naturálnej medicíny a homeopatie. SM - systém - cvičenie pohybového aparátu zameraného na stabilizáciu a mobilizáciu pohybového aparátu ( individuálne cvičenia: Podnikateľské centrum Pražskej 4/3p. č.d. 310, Košice )

Zahraničná stáž

Január 1995 : odborná stáž na Klinike anesteziológie, transfuziológie a intenzívnej medicíny, Tübingen, Nemecko

Dosiahnuté vzdelanie

1992 : Promócia, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava odbor : všeobecné lekárstvo

Iné schopnosti a znalosti

- Kurz detoxikačnej medicíny Dr.Joalis

- Certifikát francúzskej homeopatickej školy

- Certifikát SM systém - rehabilitácia a regenerácia chrbtice

30

Rokov skúseností

25

Pacientov denne

4986

Šťastných pacientov

98562

Predpísaných liekov


Atestácie ukončené diplomom:

1995 : Kvalifikačná atestácia I. st., anesteziológia a intenzívna medicína

1996 – 2000 : FEEA (FOUNDANTION FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY)

2001 : Kvalifikačná atestácia II. st. anesteziológia a intenzívna medicína

2008 : Kvalifikačná atestácia posudkové lekárstvo

2010 : Kvalifikačná atestácia všeobecné lekárstvo II. stupeň


Pracovný životopis

01.09.1992 – 31.12.1992: Odd. anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny NsP Poprad, lekár

01.01.1993 – 31.05.1996: Oddelenie anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice, lekár

01.06.1996 – 31.07.1998: Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, lekár

01.08.1998 – 30.06.2005: Odd. anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny ŽSR, ŽNsP, Masarykova 9, Košice, lekár

01.07.2005 – 30.06.2013: Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov, posudkový lekár

01.07.2013 – 30.04.2019: Zbor väzenskej a justičnej stráže, naposledy ÚVTOS, Budovateľská 1, Košice – Šaca, vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia, posudkový lekár

AKTUÁLNY OZNAM

Od 2022 spolupracujem s Ing. S Hájnikom, ktorý sa ako terapeut pre zdravý pohybový aparát venuje
prioritne Chiropraxii a SM-Systému – viac v sekcii spolupracujem.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu nás vopred kontaktujte  prioritne mailom alebo telefonicky. S príznakmi
akútneho respiračného ochorenia, na ambulanciu neprichádzajte, ale kontaktujte nás vopred – nádcha, kašeľ

a pod.. Po predchádzajúcej konzultácii sa dohodneme na ďalšom postupe.

Vzhľadom na veľké množstvo žiadostí  a telefonátov a neustále výpadky liekov,  chronické lieky žiadajte
v predstihu, na 3 mesačné obdobie  naraz, nie 1x týždenne 1 liek. Lieky viazane na odborníkov môžu byť
predpísané iba odbornými lekármi. ( Od 1.1.2022 došlo k zmene zákona o predpise liekov -novela zákona č.

362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov , tzv. „zákon o lieku“ -
lieky a pomôcky, viazané na kód špecialistu, Vám už bude musieť
predpisovať daný špecialista, rovnakou formou e-receptu, prípadne formou
opakovaného receptu max. na 1 rok. Kontaktujte prosím daných špecialistov.)

Elektronický recept treba vybrať do 7 dní od predpisu, antibiotiká do 3 dní.

Vaše požiadavky budú spracované   do 2 pracovných dní. Osobné návštevy na ambulancii
redukujte na minimum - iba po predchádzajúcom dohovore.  Môžete vhodiť lístok s Vašimi údajmi
s požiadavkou do schránky. Ak máte odborné nálezy priložte ich k nim.  Ďakujeme za

pochopenie.